Maatschappelijk ondernemen

Een bedrijf is onderdeel van de maatschappij en de maatschappij is onderdeel van het bedrijf.
Daarom gelooft NKS in het belang van maatschappelijk ondernemen.
Hoe wij dat vormgeven?
Ons personeel is een afspiegeling van de maatschappij. Naast regulier personeel, werken bij ons mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Zij werken onder professionele begeleiding vanuit zorginstellingen Abrona en Intermetzo.

Abrona ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking. De naam Abrona wordt in de Bijbel genoemd als een pleisterplaats voor mensen onderweg. Abrona, een plaats waar je tot rust kunt komen. De naam Abrona is tevens afgeleid van een werkwoord dat betekent: verdergaan, doorgaan. Deze beide betekenissen zijn terug te vinden in het logo. Het logo symboliseert twee oevers in de vorm van twee gezichten. Tot rust komen en weer doorgaan, ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Abrona gelooft in een waardevolle plek in de samenleving voor mensen met een beperking.

intermetzo

Ieder mens heeft recht op een goede toekomst. Intermetzo werkt onvoorwaardelijk en vakkundig aan een betekenisvol bestaan van kinderen en jongeren met complexe problemen. Dit doen ze samen met hun ouders en collega-organisaties. Ze hebben kennis van intensieve behandeling, wonen en opgroeien, onderwijs en arbeidstoeleiding. Ook werken ze nauw samen met lokale, provinciale en landelijke kennisinstellingen. Hierdoor zijn ze in staat integrale oplossingen te bieden en in te spelen op individuele behoeften en mogelijkheden.